Jura job

Står du og mangler et job indenfor jura? Så er du kommet til det rette sted, for jurajobbet.dk er gået sammen med Ofir.dk om at danne et landsdækkende overblik over de ledige jurajobs. Vi har forsøgt at samle alle former for jobs indenfor jura; ikke kun dem der bliver indrykket på Ofir.dk, men også ledige jobs fra andre websider som Ofir.dk samarbejder med. Lige meget om du er nyuddannet eller har arbejdet i en årrække og leder efter nye udfordringer, så vil jurajobbet.dk have nogle jurajobs, der er interessante for dig – og hvem ved, måske er dit drømmejob ledigt lige netop nu. Der er ledige stillinger i store som små virksomheder, og der er stillinger på alle niveauer lige fra chefjurist til sekretær og advokatelev. Så gå ind og se hvilke jura jobs der passer til dine ønsker og find et, der kan give dig de udfordringer, som du går og leder efter.

Held og lykke med søgningen efter dit nye jurajob.

SE ALLE LEDIGE JOB HERJurist / PA for direktionen
Den Miljøterapeutiske Organisation
Vestsjælland
Den Miljøterapeutiske Organisation har specialiseret sig i, at tilbyde miljøterapeutisk udviklingsstøtte og undervisning til unge fra 12-årsalderen. Den Miljøterapeutiske Organisationen driver i dag flere opholdssteder, en specialskole og et botilbud. Derudover løser vi akutte anbringelsesopgaver og har forløb med familier til anbragte unge, ligesom vi har mulighed for at tilbyde aflastning.Alt sammen i et tæt samarbejdet med en bred vifte af sjællandske kommuner.Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.antu.dk Virksomheden er i en spændende udvikling og søger, til en nyoprettet kombinationsstilling, en jurist der har lyst til at være en del af vores administrative kontor som varetager en bred opgaveløsning. Stillingen vil samtidig fungere
Erfaren jurist til miljøret og forvaltningsret
Sekretariat, AFS
Nordjylland
Er du jurist, og har du lyst til at arbejde med juridisk sagsbehandling og rådgivning af ledere og kolleger inden for særligt det miljøretlige område? Så er du måske vores nye kollega fra 1. april 2017.Hvem er vi Miljø- og Energiforvaltningen, Administration og Service varetager de administrative opgaver for forvaltningens politiske udvalg, rådmand og direktør samt de tværgående administrative opgaver for Miljø- og Energiforvaltningen.Aalborg Service A/S varetager de fælles administrative opgaver primært for de kommunalt ejede selskaber i Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern.Vores formål er at fremme grøn omstilling, og vi har som overordnet mission at skabe tryghed og bæredygtig-hed for kommende generationer. Vi udtrykker vores værdier
Selvstændig og engageret jurist til barselsvikariat
Juridisk kontor
Midtjylland
Vi søger en selvstændig og engageret jurist, der har lyst til at arbejde med sekretariatsbetjeningen af De Videnskabsetiske Komit er for Region Midtjylland. De Videnskabsetiske Komit er for Region Midtjylland godkender alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i Region Midtjylland, hvor der indgår mennesker eller menneskeligt biologisk materiale. Region Midtjylland har 2 videnskabsetiske komit er, der hver består af 5 fagpersoner og 6 lægpersoner. Du kan læse mere på komit ernes hjemmeside www.komite.rm.dk Om stillingenSekretariatet for komit erne består af 3 jurister og 3 sekretærer, der i tæt samarbejde varetager betjeningen af komit erne. Sekretariatet er placeret i Juridisk kontor i Regionssekretariatet, hvor du bliver en del af et
Personalejurist til Sønderborg Kommune, vikariat
Personalejura
Syd- og Sønderjylland
Personalejura søger en engageret personalejurist (vikar) med interesse for personalejura og personalepolitik. Sønderborg Kommune, Personalejura, søger en fuldtidsansat kollega i et 6 måneders vikariat regnet fra den 1. februar 2017, eller snarest derefter. Om jobbet Personalejura er en del af Kommunaldirektørens Stabe. Personalejura beskæftiger sig med personalesager af enhver kompleksitet, lønforhandlinger samt fortolkning og implementering af love, overenskomster og aftaler. Personalejura understøtter, at juraen spiller sammen med værdier og politikker ved at arbejde procesorienteret i en organisation, der lægger vægt på, at beslutninger træffes decentralt. Om Personalejura Vi fordeler opgaverne mellem os efter ressourcer og interesser. Desuden
Jurist til Ledelsessekretariatet, Frederikshavn Kommune
Ledelsessekretariat
Nordjylland
Jurist til Ledelsessekretariatet, Frederikshavn KommuneLedelsessekretariatet søger en dygtig og selvstændig jurist med tiltrædelse snarest muligt og seneste den 1. marts 2017. Dine arbejdsopgaver:Du skal hovedsagelig beskæftige dig med juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for: Kommunal-, persondata og generel forvaltningsret Generel kontraktretslig rådgivning Behandling af komplicerede sager om aktindsigt Intern undervisning i forvaltnings- og offentlighedsloven Tovholder på et fagligt juridisk netværk af kommunens øvrige jurister Derudover skal du indgå i arbejdet med kvalitetssikring af dagsordner til byråd, økonomiudvalg og de stående udvalg, yde juridisk rådgivning til direktionen og fagcentre, samt deltage i tværgående projekter.Dine
Dommerfuldmægtig til Retten i Grønland
Danmarks Domstole
Hele landet, , Fyn
Vi søger en jurist til en stilling som dommerfuldmægtig ved Retten i Grønland med tiltrædelse efter nærmere aftale. Vi tilbyder dig • et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten • højt kvalificeret juridisk arbejde inden for alle retsområder • stor kontaktflade til borgere, virksomheder, myndigheder m.v. • mulighed for tjenesterejser i Grønland. Vi lægger vægt på, at du • Er parat til at træffe beslutninger af stor betydning • Har gode teoretiske kvalifikationer • Er god til at formulere dig i et enkelt og klart sprog - både mundtligt og skriftligt • Er god til at skabe kontakt med alle medarbejdergrupper • Er glad for at undervise - fortsat kompetenceudvikling for alle med-arbejdere
Jurist til Direktionssekretariatet
Direktionssekretariatet
Storkøbenhavn
Har du en solid juridisk erfaring indenfor det kommunalretslige område suppleret med viden på teknik-, miljø- og planområdet? Er du resultatorienteret og kan bevare overblikket? Så er du måske vores nye jurist! Team Juras vigtigste opgave er at betjene borgmester, direktion, kommunalbestyrelse og centre, ved at levere kvalificeret juridisk rådgivning og sparring som skal sikre helhedsorienterede løsninger af høj kvalitet. Om stillingen Team Jura varetager en bred vifte af opgaver og har dagligt kontakt til kollegaer rundt om i organisationen. Som jurist skal du derfor være parat til at påtage dig mange forskellige opgaver. Hovedfokus i stillingen vil være generel kommunalretslig rådgivning, herunder rådgivning indenfor især følgende områder:
Personalejurist
Banedanmark
Storkøbenhavn
Er du forelsket i personalejuraen? Og er du dygtig til at omsætte det til en praktisk virkelighed, hvor juraen og din viden for alvor kan komme i spil? Vi har travlt i juristteamet, og vi har derfor brug for endnu en dygtig jurist til en nyoprettet stilling i HR - Personale. Du skal have lyst til at bruge din juridiske viden et sted, der er så stort, at du får lov til at prøve det hele og samtidig så småt, at du ikke bliver for specialiseret. Du bliver fjerdemanden i vores juristteam, hvor du får tre juristkolleger, der også er forelsket i juraen og brænder for det, de laver, sparrer tæt og ofte og deler deres viden om, hvad der sker ude i organisationen med hinanden. I denne stilling er du meget "en del" af dine opgaver, og du er tæt på mange
Analytisk skarp jurist med gode formidlingsevner
Moderniseringsstyrelsen
Storkøbenhavn
Brænder du for jura i teori og praksis? Trives du i et fagligt stærkt miljø, hvor du bliver udfordret? Statens Indkøb gennemfører hvert år udbud af rammeaftaler på vegne af hele staten - vi skaber dermed rammerne for et effektivt statsligt indkøb på rigtig mange områder. Vores udbud gennemføres i tæt kontakt med bl.a. ministerier, Kammeradvokaten og tekniske konsulenter. Samtidig er vi som en stor ordregiver rollemodel for en række af de udbud som gennemføres i den offentlige sektor, og vi er derfor også løbende i dialog om reglerne for udbud med bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-kommissionen og søsterorganisationer i andre lande. Om stillingen Som jurist i Statens Indkøb kommer du sammen med kontorets øvrige jurister også til at
Økonomisk og juridisk medarbejder til SwipBox A/S
SwipBox International A/S
Syd- og Sønderjylland
SwipBox A/S søger en medarbejder med en økonomisk og juridisk baggrund. Opgaverne vil være mangeartet, dog vil følgende opgaver præge din hverdag: • Udarbejdelse af kontrakter med kunder og leverandører • Deltagelse i forhandlinger med kunder og leverandører • Med i udarbejdelse af budgetter • Udarbejdelse af konsekvensberegninger • HR juridiske forhold Hovedparten af alle aktiviteter foregår på engelsk. Kunderne er store internationale virksomheder, hvor samarbejdet er baseret på omf En helt central rolle er at analysere disse betingelser og vurdere, hvorledes det påvirker SwipBox, både juridisk og økonomisk. Vi forestilles os, at du har en solid baggrund og forståelse for økonomi og jura, du er måske uddannet Cand.
Alsidig jurist med lyst til politikerbetjening
Byrådssekretariatet
Syd- og Sønderjylland
Trives du med den juridiske metode, som gør dig i stand til at jongleremed mange forskellige love på én gang, er du systematisk og har måske en lillestatskundskaber gemt i maven, så læs endelig videre. Ovenstående er i mange juristers DNA - det ved vi godt. Mendet vi har brug for i Aabenraa Kommune, er en jurist, som brænder for juraen,men også får energi af at beskæftige sig med noget andet en gang imellem. Ogdet andet handler blandt andet om opgaven som valggeneral. Som jurist kommer du til at arbejde med flestoffentligretlige, men også privatretlige spørgsmål i relation til hele denkommunale forvaltning. Forvaltningsloven og offentlighedsloven vil ligge fastfremme på dit bord. Men hertil kommer alle de andre love, som kommunens opgaverer
Advokatsekretær
ADV JESPER ANHØJ
Fyn
Mindre advokatkontor søger sekretær til barselsvikariat. Tiltrædelse snarest muligt. Det ugentlige timetal vil være på mellem 20 og 30 timer efter nærmere aftale. Du vil blive stillet overfor mange forskelligartede arbejdsopgaver, hvorfor det er en nødvendighed, at du er fleksibel. Erfaring fra tidligere ansættelser på advokatkontor er en nødvendighed for at komme i betragtning, idet der er en stor grad af selvstændighed i forbindelse med sagsbehandlingen. Såfremt du har spørgsmål 62610661. Ansøgning bedes fremsendt pr. mail: advokat@anhoej.dk
Advokat eller advokatfuldmægtig søges til attraktivt job inden for erstatningsret
Det Faglige Hus
Syd- og Sønderjylland
Om jobbet Som advokat/advokatfuldmægtig skal du føre retssager inden for erstatningsretten i forbindelse med arbejdsskader. På sigt er der mulighed for, at du også kan komme til at beskæftige dig med ansættelsesret. Vi ønsker som udgangspunkt en ansøger med erfaring indenfor området, men vil ikke afvise, at kandidater uden erfaring kan komme i betragtning, så lad os høre fra dig. Faglig hjælp og Retssager Du vil blive en del af afdelingen Faglig hjælp og Retssager, hvor vi yder juridisk bistand til medlemmerne i alle de spørgsmål og problemer, der kan opstå i et ansættelsesforhold. Vi er 32 faglige konsulenter, 2 sekretærer, 9 advokater og 2 advokatfuldmægtige. Vi fører sager ved alle retsinstanser - fra byret til Højesteret. Et godt job på
Erfaren jurist til Engros og Transmission
Energitilsynet
Storkøbenhavn
Erfaren jurist til Engros og Transmission Vil du arbejde med faglig ledelse og varetage kontakten til markedsaktører og SØIK? Vil du forvalte myndighedsopgaver vedrørende transport af gas fra Nordsøen (opstrømssystemet)? Vil du være med til at realisere det indre marked for energi i samarbejde med myndigheder i EU og i Norden? Vil du løse udfordrende sager i samspil med et hold af jurister og økonomer? Kunnedu tænke dig en stilling i en afdeling med et højt fagligt niveau samt enhverdag med stor dynamik og konstant faglig udvikling? Du får din daglige gang i Center for Engros og Transmission.Her er vi 16 økonomer og jurister, der arbejder med rammebetingelserne påengrosmarkedet for at sikre gennemsigtighed på energimarkedet forvirksomhederne
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret
Danmarks Domstole
Storkøbenhavn
1stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret er ledig den 1.september 2017. 2stillinger som konstitueret landsdommeri Østre Landsret er ledige til besættelse den 1. oktober 2017. 2stillinger som konstitueret landsdommeri Østre Landsret er ledige til besættelse den 1. november 2017. Efterretsplejeloven kræver udnævnelse som landsdommer eller dommer i en byret ellerSø- og Handelsretten i reglen, at den pågældendes egnethed har været bedømt ilandsretten. Denne bedømmelse sker under en konstitutionsperiode, der typiskvarer 9 -10 måneder. For nærmere oplysninger om konstitution i landsretternehenvises til www.domstol.dk under "Job i Danmarks Domstole". Lønog ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingerne er midlertidig og sker påoverenskomstvilkår,
Erfaren IT Contract Manager til udarbejdelse og nytænkning af nogle af Danmarks største it-kontrakter
SKAT
Storkøbenhavn
Som Contract Manager til nogle af Danmarks største it-kontrakter, får du et stort ansvar, afvekslende arbejdsopgaver og faglige udfordringer. Har du spidskompetencer inden for it-udbud og leverandørstyring af it-kontrakter, har vi jobbet til dig. Udarbejdelse af kontrakter samt rådgivning og sparring om it-kontraktret Du vil indgå i et specialiseret og dedikeret team af Contract Managers, i kontoret IT-jura og Leverandørstyring. SKAT er i meget høj grad en it-drevet virksomhed, og i disse år investeres der massivt i it og ny teknologi. Din fornemmeste opgave bliver at sikre, at vi har afbalancerede og styringsmæssigt relevante it-kontrakter, så SKAT får mest mulig værdi ud af de aftaler, SKAT indgår. Dine opgaver vil hovedsageligt ligge inden
Udbudsjurist til SKATs store it-kontrakter
SKAT
Storkøbenhavn
Som udbudsjurist til nogle af Danmarks største it-kontrakter, får du et stort ansvar, afvekslende arbejdsopgaver og faglige udfordringer. Har du spidskompetencer inden for it-udbud, rådgivning og kvalitetssikring af it-kontrakter, har vi jobbet til dig. Udbud, rådgivning og kvalitetssikring Du vil indgå i et team af meget specialiserede og dedikerede udbudsjurister, som udgør en del af kontoret IT Jura og Leverandørstyring, som har ansvaret for, at sikre kvaliteten af de it-udbud SKAT gennemfører. Du skal fungere som bindeled mellem it, udbuds-juraen og SKATs forretning. Din fornemmeste opgave bliver, at sikre kvaliteten af udbuddene i Center for Udbud, og stille de nødvendige udbudsretlige værktøjer og paradigmer til rådighed. Derudover deltager
Vil du være med til at forme fremtidens integrationspolitik?
Departementet
Storkøbenhavn
Udlændinge- og Integrationsministeriets departement søger to akademiske medarbejdere til Integrationskontoret. Om stillingen Som medarbejder i Integrationskontoret indgår du i arbejdet med at fremme integrationen af udlændinge i det danske samfund ved at udvikle og virkeliggøre politikken på integrationsområdet. Et område med stor politisk bevågenhed, og hvor du vil skulle arbejde på tværs af mange samfundsområder og samarbejde med en række andre aktører både blandt andre ministerier og blandt organisationer og foreninger m.v. på nationalt og lokalt niveau. Du vil skulle varetage arbejdsopgaver på en række af kontorets ansvarsområder. Det vil fx kunne vedrøre: reglerne om modtagelse og integration af nyankomne flygtninge m.v. danskuddannelse
Personalejurist til barselsvikariat
Børne- og Socialministeriets departement
Storkøbenhavn
Personalejurist søges til barselsvikariat i Økonomi- og Indenrigsministeriet Vi søger en skarp jurist, der har lyst til at arbejde med konkret personalejuridisk sagsbehandling og administration i et nyoprettet ministerium med høje ambitioner og en stærk faglighed. Som personalejurist bliver du en del af departementets afdeling Organisation og Ledelse, hvor du sammen med dedikerede og dygtige kolleger vil være med til at bygge ministeriet op. Vi samarbejder med det øvrige departement og styrelserne på ministerområdet om at skabe klare og effektive rammer for løsning af ministeriets kerneopgaver med fokus på god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Om stillingen Du vil komme til at yde rådgivning inden for det personalejuridiske område, behandle
Student med interesse for kapitalmarkedet
Finanstilsynet
Storkøbenhavn
Er du under uddannelse som jurist eller erhvervsjurist, og har du lyst til at være med til at arbejde for velfungerende finansielle markeder til gavn for virksomheder og borgere? Så er jobbet i Finanstilsynets Kapitalmarkedskontor 1 måske noget for dig. Bliv en del af Kapitalmarkedskontor 1 Vi har det overordnede ansvar for lovgivningen på kapitalmarkedsområdet og sikrer muligheden for, at virksomheder kan hente alternativ finansiering. Vi fører tilsyn med kapitalmarkedet generelt. Det betyder, at de sager, vi beskæftiger os med, er varierede, og spænder fra at føre tilsyn med at udstedere af værdipapirer overholder deres oplysningsforpligtelser, at godkende overtagelsestilbud og prospekter, til at behandle sager om markedsmisbrug. Sammen med
Personalejurist
Odsherred Kommune
Vestsjælland
Har du en stærk faglig interesse i personalejura og ambitioner om at udvikle dig til en skarp personalejurist? Vi tilbyder en nyoprettet stilling, hvor der er mulighed for at stå i mesterlære hos dygtige kolleger kombineret med tilbud om faglig og personlig kompetenceudvikling. Der er masser af udfordringer og gode opgaver, som du kan læse mere om i job- og kompetenceprofilen PersonalejuristiCenterforHR.pdf.
Jurister til Justitsministeriets område
Justitsministeriet
Storkøbenhavn
Ènansættelse - mange muligheder Vi tilbyder etudfordrende job med en spændende og alsidig hverdag i et stærkt fagligt miljø,hvor kvaliteten af arbejdet er i højsædet. Som jurist hos os har du mulighedfor at få omf Gennem vores prakti ske ogteoretiske uddannelsesforløb med skiftende arbejdsområder og et stort ansvarfår du mu lighed for faglig og personlig udvikling og et karriereforløb, derkonstant vil give dig udfordringer og kvalificere dig til en bred vifte afkarrieremuligheder inden for offentlig og privat virksomhed. Uanset hvor dubliver ansat som jurist, vil du senere have mulighed for at rokere til andrestillinger på Justitsministeriets område. Visøger dygtige og engageredejurister med stor arbejdskapacitet, høj integritet og gode evner
Færdselsstyrelsen søger jurist
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Syd- og Sønderjylland
Færdselsstyrelsen arbejder med regulering af og fører tilsyn på færdsels- og bilområdet. Vi administrerer færdselslovens regler, udsteder vejledninger og bekendtgørelser, ligesom vi behandler generelle og overordnede spørgsmål vedrørende de enkelte sagsområder. Vi har et tæt samarbejde med Rigspolitiet, politikredsene, Vejdirektoratet, Transport-, Bygge- og Boligministeriet og andre myndigheder. Vi har en ledig stilling på følgende område: Tungvogn og sagsbehandling: Sagsbehandling og regeludvikling inden for reglerne om værkstedsautorisationer, takografkort og udrykningstilladelser. Du kommer til at samarbejde bredt med Færdselsstyrelsens andre faggrupper og på tværs af fagområder. Færdselsstyrelsen er under opbygning, og der er derfor naturligvis
SEKRETÆR MED FLAIR FOR ADMINISTRATION OG JURA
DK Company Vejle A/S
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Til DK Company Vejle A/S søger vi en selvstændig og dygtig medarbejder, med flair for bl.a. jura indenfor specielt agent- /distributøraftaler, til at varetage en lang række administrative og serviceorienterede opgaver i dagligdagen. Du skal kunne have mange bolde i luften og kunne gribe dem igen, samt have overblik og styr på detaljerne. Vi tilbyder en stilling med masser af udfordringer i en spændende virksomhed, hvor du vil blive en del af en uformel organisation med plads til humor og smil, og hvor samarbejdet med kollegaer på tværs af organisationen prioriteres. Blandt de daglige opgaver kan nævnes: ARBEJDSOPGAVER Udarbejdelse af udenlandske Agent- / distributøraftaler Udarbejdelse af danske og udenlandske samhandelsaftale Udarbejdelse af
Erfarne udbudsjurister til juridisk kvalitetssikringsopgave
Civile stillinger
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vil du være med til at gøre en forskel når Forsvaret skal anskaffe alt fra nye kampfly til uniformer til pansrede mandskabsvogne? Hvis ja, så er du måske vores nye kollega i Juridisk Afdeling. Vi er en Juridisk Afdeling, som er under en kraftig ekspansion, og vi har derfor brug for erfarne specialkonsulenter eller chefkonsulenter til Juridisk Afdelings Kvalitets- og Rådgivningselement i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup. Om os Juridisk Afdeling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for at yde juridisk rådgivning, når der skal foretages større anskaffelser til Forsvaret, herunder Flyvevåbnet, Søværnet, Hæren eller Specialstyrkerne. Hvis du bliver vores nye kollega, så vil du blive en del af
Driftstung juridisk fuldmægtig til støtte i Juridisk Afdeling
Civile stillinger
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Indkøb af f.eks. skibsbaserede helikoptere og kampvogne er store anskaffelsesprojekter, der falder på plads ved hjælp af komplekse anskaffelsesforretninger i et internationalt miljø. Lyder det som noget for dig? Så er du måske vores nye kollega i Juridisk Afdeling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup. Om os Juridisk Afdeling i FMI er ansvarlig for at yde juridisk rådgivning til FMI ved gennemførelse af større anskaffelser til Forsvarets enheder. Du bliver en del af et stærkt fagligt juridisk team, der bistår i forbindelse med anskaffelser til Søværnet, Hæren og Flyvevåbnet. Alle indkøb sker efter gældende regler, herunder især EUs Udbudsdirektiv og EUs Forsvars- og Sikkerhedsdirektiv. Juridisk Afdeling er desuden
Færdselsstyrelsen søger jurist (genopslag)
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Syd- og Sønderjylland
Færdselsstyrelsen er på en spændende rejse fra udflyttet styrelse til driftssikker og visionær styrelse med mod, viden og vilje til at påvirke færdselssikkerheden i Danmark. Derfor har vi brug for at styrke vores kompetencer på kørekortområdet sådan, at vi på sikker vis kommer frem mod vores destination. Omdrejningspunktet for dine opgaver bliver regeludvikling og udarbejdelse af vejledninger på kørekortområdet samt betjening af vores departement. Kørekortområdet er kendetegnet af et omf Du skal sammen med et stærkt hold af jurister og administrative medarbejdere hjælpe os med at realisere disse ambitioner. Arbejdsopgaver: • Regeludvikling og fortolkning af kørekortreglerne • Tværfaglig koordinering på tværs af styrelsens opgaveportefølje
Advokatsekretær
HJULMANDKAPTAIN ADVOKATPARTNERSELSKAB
Nordjylland
HjulmandKaptain søger ERFAREN OG SERVICEMINDED ADVOKATSEKRETÆR med base i Frederikshavn Er du serviceminded og struktureret? Formår du at holde hovedet koldt og humøret højt i en travl hverdag? Så er du måske vores nye sekretær. Til et barselsvikariat søger vi en sekretær, der har erfaring med handel og fast ejendom, til vores afdeling i Frederikshavn. ALSIDIGE OPGAVER I HØJ KVALITET Du kommer til at beskæftige dig med alsidige opgaver af såvel administrativ, kommunikativ som koordinerende karakter. Til dine primære arbejdsopgaver hører: Direkte kundekontakt pr. telefon og mailOpfølgning på frister og fremnoteringerFremsendelse af prøvetinglysning Fremsendelse af underskriftsinstruktion til køberOpgørelse af refusionsopgørelseAfslutning af sagsbehandling
Jurist med interesse for finansiel lovgivning
Finanstilsynet
Storkøbenhavn
Er du ekspert i reglerne om finansiel lovgivning, eller vil du gerne være det? Finanstilsynet søger en jurist, som skal arbejde med finansiel lovgivning og tilsyn på et område, hvor samspillet mellem jura og økonomi er i fokus. Bliv en del af Kontor for International markedskontakt, Funding, Likviditet og SIFI-Analyse Vi er et specialistkontor, der arbejder med kreditinstitutters likviditets- og fundingforhold, samt sekuritiseringsområdet. Og så bidrager vi til at varetage Danmarks internationale interesser gennem risikoanalyser af danske SIFIer. Vi har indflydelse på nye lovkrav og ved, hvordan de påvirker forskellige banker ude i samfundet. Vores læringskurver er stejle og vejen til ansvar er kort - med professionel og kollegial sparring
Engageret kollega med interesse for straffesager - barselsvikar
SKAT
Østjylland
Vil du være med til at behandle straffesager inden for alle SKATs fagområder (skat, afgifter og told) - både store unddragelsessager og mindre ordensbødesager? Så er du muligvis vores nye kollega i Århus. Dine arbejdsopgaver Som sagsbehandler hos os får du en bred vifte af arbejdsopgaver, der bl.a. omf Du bliver en del af et fagligt stærkt miljø, hvor vi videndeler og konstant udvikler os fagligt. I vores team er vi bevidste om, at vi løser en vigtig opgave for SKAT og for samfundet, idet vores arbejde bidrager til øget regelefterlevelse. Dig og din faglighed Som jurist er du oplagt til området, men du kan også komme med en anden uddannelsesmæssig baggrund såsom fx cand.merc.jur. Derudover lægger vi vægt på at: • du er god til at samarbejde
Stud.jur søges til www.synopsis.dk
ADVOKATERNE SANKT KNUDS TORV P/S
Østjylland
Advokaterne Sankt Knuds Torv søger stud.jurer til www.synopsis.dk Synopsis.dk er en juridisk hjemmeside med mere end 100.000 henvisninger til juridisk litteratur og retspraksis. Udover den meget omf Som stud.jur skal du udarbejde referater af trykte afgørelser samt angive, under hvilket juridisk undreemne afgørelsen skal placeres. Stillingen er på 8 timer om ugen. Vi forventer, at du: - studerer jura og har færdiggjort 2. år - er fagligt velfunderet - er disciplineret, ansvarsbevidst og har en god ordenssans - kan overholde deadlines - kan formulere dig kort, præcist og juridisk korrekt Vi tilbyder en meget fleksibel stud.jur stilling, da du selv er med til at bestemme, hvornår du ønsker at arbejde. Arbejdet udføres hjemmefra, og du vil bl.a.
Er du vores nye skarpe jurist?
Sekretariat/kommunikation
Storkøbenhavn
RegionHovedstadens Psykiatri søger en dygtig og engageret jurist til at rådgive ogbehandle sager for vores direktion og de 10 psykiatriske centre påhospitalet. Vi tilbyderdig Et spændende og udfordrende job med varierende og selvstændige opgaver En bred kontaktflade til såvel hospitalets direktion, ledelser og medarbejdere på vores centre, patienter og forskellige eksterne samarbejdsparter Rig mulighed for faglig og personlig udvikling samt deltagelse i juridiske netværk En hverdag med dygtige kollegaer, et godt arbejdsmiljø og godt humør Opgaven Din opgavevil være at yde juridisk rådgivning og vejledning om sundheds- ogpsykiatriretlige forhold, herunder bl.a. reglerne om patienters retsstilling ogtvang i psykiatrien. Der vil også være arbejdsopgaver
Energistyrelsen søger engagerede og skarpe jurister med erfaring
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Storkøbenhavn
Vil du være med til at lave morgendagens regulering afelsektoren? Har du erfaring med at skrive lovgivning? Har du lyst til atarbejde med et område med politisk fokus? Så er jobbet som jurist iEnergistyrelsens Center for Forsyning måske noget for dig. Om jobbet I Center for Forsyning har vi 3 ledige juriststillinger.Stillingerne indebærer, at du vil skulle arbejde med regulering afenergimarkeder og energisystemer, samt rammerne for støtte til vedvarendeenergi i et dansk og EU-retligt perspektiv. Det er et komplekst og dynamiskområde med nye udspil på både EU-retligt og nationalt plan, hvor mangeinteresser skal forenes. Reguleringen på området skal sikre øget konkurrence påelmarkedet, omkostningseffektivitet, samfundsøkonomisk udvikling oginvesteringer
Jurist søges til Uddannelsesstøtte
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Storkøbenhavn
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte søger dygtig og engageret jurist til kontoret for Uddannelsesstøtte. Om stillingen Som jurist i Uddannelsesstøtte kommer du til at arbejde med et område, som i høj grad er baseret på digitalisering, selvbetjeningsløsninger og samspil med den decentrale SU-administration på uddannelsesstederne. Dine opgaver vil bl.a. bestå i juridisk koordinering, besvarelse af klagesager, analyse- og udviklingsopgaver samt bidrag til lovarbejde. Du vil desuden skulle yde intern juridisk support til de medarbejdere i kontoret, der rådgiver og vejleder uddannelsesstedernes SU-administratorer. Du vil også skulle bidrage til besvarelse af borgerhenvendelser til ministeren, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement søger dygtige jurister
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Storkøbenhavn
I Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er vi ifuld gang med mange store projekter. Der udføres og planlægges storevejbyggerier, jernbanenettet er i gang med en gennemgribende modernisering, og boremaskinernekører for fuld kraft til udbygningen af metroen i København. Vi arbejdermed forbedringer af trafiksikkerheden, vi har ansvar for færdselsloven, statensbygninger og byggelovgivningen, og vi har netop overtaget boligområdet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgaverstår derfor ofte højt på den politiske dagsorden og vil være spændende for dig,som er interesseret i et varieret, dynamisk og analytisk opgavefelt, der giveren bred erfaring inden for en række aspekter af arbejdet i en politisk ledet organisation. Er du interesseret
Advokat til LandboNords afdeling for Ejendom & Jura
LandboNord
Nordjylland
Har du sans for kundens kommercielle behov, og kan du rådgive i komplicerede erhvervsjuridiske spørgsmål? Så er det måske dig, vi leder efter. Vi har travlt og søger derfor en advokat, gerne med interesse indenfor familieret og arbejdsret. Udover sager indenfor de nævnte specialer vil du også få mange og varierende opgaver indenfor tvistløsning, retssager, køb og salg af fast ejendom og kontrakter. Du bliver en del af et engageret team på 8, der er kendetegnet ved, at humøret er i højsædet, også selvom vi har travlt. Du møder kunderne enten fysisk eller digitalt, så kunderne altid oplever vores professionalisme og effektivitet. Vi kan tilbyde dig et spændende job med alsidige opgaver, der matcher dine specialeområder og en enestående mulighed
En jurist og en chefjurist til Signalprogrammet
Banedanmark
Storkøbenhavn
I Banedanmark er vi i færd med en totaludskiftning af de danske signalanlæg på både S-banen og Fjernbanen. Internationalt er det uden fortilfælde, at der på en gang laves en så gennemgribende udskiftning af alle signalsystemer i et land. Dette projekt styres i Signalprogrammet. Signalprogrammet er således et af de største infrastrukturprojekter i Danmark og har pt. 45 større - eller mindre kontrakter af forskellige kompleksitet, der skal koordineres, forhandles og kommunikeres med både topledelse, projektledere, leverandører samt interne og eksterne Stake-holders. Til at være med til at løfte denne opgave søger vi nu henholdsvis en jurist og en chefjurist til at indgå i teamet "Legal", der er en del af Signalprogrammet. Teamet består pt. af
Vi søger en juridisk personalekonsulent til Center for Økonomi og Personale
Bornholms Regionskommune
Bornholm og Ertholmene
Jobbetegnelse Juridisk personalekonsulent til Center for Økonomi og Personale --- Brænder du for sagsbehandling af tunge og komplicerede personalejuridiske sager? Så er det lige dig vi har brug for. Som vores nye kollega i team Løn og personale bliver du en del af et engageret og serviceminded team på 21 medarbejdere. Arbejdsområderne i teamet består hovedsageligt af lønudbetaling, lønforhandlinger, ansættelser, afskedigelser, vejledning inden for overenskomster, aftaler m.v. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af: Juridisk vejledning, rådgivning og information om personalejuridiske spørgsmål overfor kommunens ledere.Forhandlinger med de faglige organisationer.Deltage
Jurist/Faglig Koodinator
Jobcenter Aabenraa
Syd- og Sønderjylland
Jobcenter Aabenraa søger jurist/faglig koordinator til Ydelseskontoret Vi søger en faglig stærk medarbejder med juridisk baggrund til at varetage opgaver på Ydelseskontorets område. Så har du kendskab til lovgivningen på beskæftigelses- og socialområdet og erfaring med arbejdet på dette område, er du måske den kollega, vi har brug for. Ydelseskontoret træffer afgørelser og udbetaler ydelser på bl.a.: • Kontanthjælp/uddannelseshjælp • Integrationsydelse • Sygedagpenge • Jobafklaringsforløb • Ressourceforløb • Revalidering • Ledighedsydelse • Løntilskud • Enkeltydelser Har du lyst til at arbejde på et Ydelseskontor, hvor udvikling, engagement og faglig kvalitet er i centrum? Ønsker du at arbejde indenfor

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra jurajobbet.dk

Job som Jurist samlet et sted
Ønsker du job som Jurist? Så er du kommet til det rette site. På jurajobbet.dk, er vi specialiserede i Jurist job.
1 klik og du har overblikket over alle Juridisk fuldmægtig job
Ønsker du arbejde som Juridisk fuldmægtig? Så er du kommet til det rette sted. På jurajobbet.dk, er vi eksperter i Juridisk fuldmægtig job.
Job som Juridisk sagsbehandler samlet et sted
Søger du arbejde som Juridisk sagsbehandler? Så er du kommet til det rette site. På jurajobbet.dk, er vi specialiserede i Juridisk sagsbehandler job.
Søger du arbejde som Dommer?
Søger du job som Dommer? Så er du kommet til det rette sted. På jurajobbet.dk, er vi specialister i Dommer job.

Ofir banner