Jura job

Står du og mangler et job indenfor jura? Så er du kommet til det rette sted, for jurajobbet.dk er gået sammen med Ofir.dk om at danne et landsdækkende overblik over de ledige jurajobs. Vi har forsøgt at samle alle former for jobs indenfor jura; ikke kun dem der bliver indrykket på Ofir.dk, men også ledige jobs fra andre websider som Ofir.dk samarbejder med. Lige meget om du er nyuddannet eller har arbejdet i en årrække og leder efter nye udfordringer, så vil jurajobbet.dk have nogle jurajobs, der er interessante for dig – og hvem ved, måske er dit drømmejob ledigt lige netop nu. Der er ledige stillinger i store som små virksomheder, og der er stillinger på alle niveauer lige fra chefjurist til sekretær og advokatelev. Så gå ind og se hvilke jura jobs der passer til dine ønsker og find et, der kan give dig de udfordringer, som du går og leder efter.

Held og lykke med søgningen efter dit nye jurajob.

SE ALLE LEDIGE JOB HERPersonalejurist (HR Business Partner) til HR, Teknik & Miljø
Teknik & Miljø
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Teknik & Miljø ønsker at være den centrale drivkraft i udviklingen af Vejle Kommune, hvor borgerne, erhvervslivet og politikerne er vores nærmeste partnere. Derfor søger vi endnu en udviklingsorienteret personalejurist (HR Business Partner), som yder professionel og løsningsorienteret ledelsesrådgivning, og som kan og vil være med til at udvikle Teknik & Miljø. Dine opgaver vil bl.a. være afdækning af organisationens udviklingspunkter, bl.a. med afsæt i dataanalyse udvikling/formulering af modeller, som udvikler ledelsesmæssig forståelse i relation til håndtering af personaleprocesser og eksekvering projektledelse på konkrete udviklingsopgaver ledelsesrådgivning i personalesager, herunder sagsbehandling og forhandling med faglige organisationer/advokater
Studentermedhjælper (stud.jur.) til Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariat adm.
Midtjylland
Har du interesse og talent for juridiske opgaver indenfor især sundheds- og socialområdet, og har du lyst til at prøve kræfter med administrative processer og opgaver indenfor dette felt? Så har vi måske jobbet til dig i Ledelsessekretariatet i Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Ledelsessekretariatet er en del af Administrationen i Psykiatri og Social, hvor i alt 7 afdelinger arbejder tæt sammen om opgaveløsningen. Du bliver en del af juristfunktionen, der i forvejen tæller 2 juridiske medarbejdere, ligesom du får 9 andre kollegaer med AC- og HK-baggrund. Arbejdet i Ledelsessekretariatet er præget af en række faste opgaver, men også af opgaver, der kommer ind uden forudgående varsel, og som skal besvares hurtigt og præcist. Om jobbetDu
Jurist / myndighedsvejleder til Center for Social og Sundhedsmyndighed
Kontrakt og Tilsynsenheden
Nordjylland
Center for Social- og Sundhedsmyndighed i Frederikshavn Kommune søger snarest muligt en jurist / myndighedsvejleder til en fast stilling på fuld tid. Som jurist / myndighedsvejleder vil du komme til at beskæftige dig med en lang række forskellige opgaver, herunder udrednings- og udviklingsopgaver på social- og sundhedsområdet, hvor du bevæger dig mellem den juridiske, økonomiske, organisatoriske og politiske verden. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med en anden AC-medarbejdere, og du får en strategisk placering, hvor udfordringerne bl.a. er at kunne samarbejde med mange forskellige faggrupper. Frederikshavn Kommune har valgt at samle alle myndighedsfunktioner på social- og sundhedsområdet i t fagcenter. Centeret består derfor samlet
Borger- og Ydelsescenteret søger kontrol medarbejder
Borger- og Ydelsescenter
Storkøbenhavn
Vi søger en kollega, der kan medvirke til, at forebygge og afdække snyd med offentlige ydelser samt kan rejse krav om tilbagebetaling. Vi er organisatorisk placeret i Borger Arbejdsmarked og arbejder dagligt sammen med jobcenter, ydelsescenter, friplads og folkeregister. Vores daglige arbejde består i, at forebygge socialt bedrageri, behandle anmeldelser fra blandt andet borgere, kolleger og samarbejdspartnere. Udover dette arbejder vi også projektorienteret ud fra teamets valg af fokus områder, herunder blandt andet register-samkøring. Dine arbejdsopgaver består i: At undersøge og træffe afgørelser i anmeldelsessager At yde helhedsorienteret vejledning af borgere og kolleger, således at social bedrageri kan undgås. At afholde og deltage i borgersamtaler
Advokatsekretær
UNIVERSADVOKATER I/S
Østjylland
Vi søger en advokatsekretær/sagsbehandler til vores inkassoafdeling. Det forudsættes, at du har erfaring med behandling af inkassosager. Du kommer til at indgå i et energisk, professionelt og humørfyldt team.
Udlændinge- og Integrationsministeriet søger et antal fuldmægtige til Flygtningenævnets sekretariat
Flygtningenævnet
Storkøbenhavn
Kunne du tænke dig at arbejde i et stærkt juridisk fagligt miljø med et område, der samtidig er genstand for stor politisk interesse og mediebevågenhed? Flygtningenævnets sekretariat søger nye juridiske fuldmægtige, der ønsker at skabe sig et solidt fundament for en karriere i centraladministrationen. Du kommer til at arbejde med juridisk sagsbehandling i både dansk og international kontekst, og du får en betydelig indsigt i samspillet mellem politik og jura. Om stillingen Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Nævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for domstolene.
Jurist til arbejdet med krydsoverensstemmelse i København
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Storkøbenhavn
Synes du, at det giver god mening at skabe sammenhæng mellem miljøkrav-, husdyrsundhed og -velfærd og udbetalingen af landbrugsstøtte og derved fremme bæredygtig landbrugsproduktion, så er arbejdet med krydsoverensstemmelse (KO) måske noget for dig. Det er et EU-reguleret område med stort politisk fokus og brede kontaktflader til andre myndigheder og landbrugets organisationer. Er du jurist, gerne med erfaring med implementering af EU-regler? Kan du samarbejde med kolleger med andre faglige baggrunde, og evner du at knuse problemer og gøre det komplicerede enkelt? Så vil vi gerne høre fra dig. Du vil blive én af 7-8 medarbejdere i Team KO-regler, hvor du i samarbejde med kollegaer skal gennemføre opgaver, der primært har ophæng i EU reglerne
Jurist med stærke analytiske og kommunikative evner
SKAT
Storkøbenhavn
Har du en juridisk baggrund og gode analytiske og kommunikative evner? Motiveres du af en bred og kompleks opgaveportefølje? Og har du lyst til at blive en del af det team, som at gøre det så nemt, som muligt for virksomheder, at angive deres afgifter korrekt og til tiden? Vi søger lige nu en jurist til kontoret Erhverv - afgifter og registrering, som arbejder med indberetning og afregning af punktafgifter. Du vil blive en del af et team, der varetager opgaven med procesoptimering af punktafgiftsområdet. Vi bidrager til løbende at kortlægge og udvikle SKATs digitale og manuelle processer, der understøtter indberetning og afregning af afgifter. Kontoret varetager desuden opgaverne vedrørende lønsum, moms- og erhvervsregistrering. Vær med til
Jurist eller historiker til Udenrigsministeriets koncernjuridiske kontor
Udenrigsministeriet
Storkøbenhavn
Udenrigsministeriet søger jurist ellerhistoriker Tidsbegrænset stilling i Juridisk Tjenestes Koncernjuridiske kontor(JTK) til bistand med den historiske udredning om Danmarks militære engagementi Kosovo, Irak og Afghanistan. Opgaver og ansvar I perioden 1. februar 2017 til 1. august 2018 vil et uafhængigtforskerhold bestående af historikere og politologer skulle udarbejde en uvildigudredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militæreengagement i Kosovo, Irak og Afghanistan med henblik på at kortlægge baggrundenfor de politiske beslutninger om dansk deltagelse og sikre en retvisendebeskrivelse og læring for eftertiden. Vi søger en jurist eller historiker, der bl.a. kan deltage i arbejdetmed at bistå forskerne, og som kan indgå
Byretspræsident for Retten i Aalborg
Danmarks Domstole
Nordjylland
Stillingen som præsident for Retten i Aalborg er ledig til besættelse snarest muligt. Retspræsidenten er dommer og er som rettens øverste administrative chef ansvarlig for rettens bevillingsmæssige og administrative forhold. Retspræsidenten skal i den forbindelse sørge for en effektiv og hensigtsmæssig drift af retten og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf. Retspræsidenten træffer efter forhandling med rettens dommere bestemmelse om sagernes fordeling og administrative behandling og har herudover en lang række andre judicielle og administrative beføjelser. De administrative og ledelsesmæssige opgaver i retten omf Retspræsidenten bistås i det daglige arbejde af en administrationschef og administrationsafdelingen. Retten har ca.
Dygtig student søges til centraladministrationens bedste juridiske kontor
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Storkøbenhavn
Om stillingen Vi kan tilbyde et udfordrende job i et juridisk kontor, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hjælpsomhed og faglig sparring. Vi forventer at vores student: • Bistår med kildesøgning, klagesager og aktindsigtsansøgninger • Bistår med udarbejdelse af juridiske notater, bidrag til folketingsbesvarelser, udarbejdelse af lovforslag m.v. • Deltager i udviklingen af kontorets sagsgange • Varetager egne ansvarsområder afhængig af kvalifikationer og erfaring Om dig Du er en dygtig, ambitiøs og nysgerrig jurastuderende, der har mod på at lære nyt og tage ansvar. Du har en stærk juridisk faglighed, er grundig og har gerne en særlig
Konstitueret dommer ved Retten i Aalborg
Danmarks Domstole
Nordjylland
7stillinger som konstitueret dommer iuddannelsesøjemed ved byretterne er ledige til besættelse den 1. september2017. Konstitutionsforløbethar en varighed på fire måneder og kan gennemføres ved en af nedennævnteretter: Retten i Aalborg Retteni Viborg Retteni Kolding Retteni Odense Retteni Hillerød Rettenpå Frederiksberg KøbenhavnsByret Somkonstitueret byretsdommer leder du retten på egen hånd og behandlerselvstændigt sagerne. Du kan læse mere om stillingerne her. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen ertjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligttillæg. Den samlede løn udgør
Konstitueret dommer ved Retten i Hillerød
Danmarks Domstole
Nordsjælland, Storkøbenhavn
7stillinger som konstitueret dommer iuddannelsesøjemed ved byretterne er ledige til besættelse den 1. september2017. Konstitutionsforløbethar en varighed på fire måneder og kan gennemføres ved en af nedennævnteretter: Retten i Aalborg Retteni Viborg Retteni Kolding Retteni Odense Retteni Hillerød Rettenpå Frederiksberg KøbenhavnsByret Somkonstitueret byretsdommer leder du retten på egen hånd og behandlerselvstændigt sagerne. Du kan læse mere om stillingerne her. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen ertjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligttillæg. Den samlede løn udgør
Konstitueret dommer ved Retten i Odense
Danmarks Domstole
Fyn
7stillinger som konstitueret dommer iuddannelsesøjemed ved byretterne er ledige til besættelse den 1. september2017. Konstitutionsforløbethar en varighed på fire måneder og kan gennemføres ved en af nedennævnteretter: Retten i Aalborg Retteni Viborg Retteni Kolding Retteni Odense Retteni Hillerød Rettenpå Frederiksberg KøbenhavnsByret Somkonstitueret byretsdommer leder du retten på egen hånd og behandlerselvstændigt sagerne. Du kan læse mere om stillingerne her. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen ertjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligttillæg. Den samlede løn udgør
Konstitueret dommer ved Retten i Kolding
Danmarks Domstole
Syd- og Sønderjylland
7 stillinger som konstitueret dommer i uddannelsesøjemed ved byretterne er ledige til besættelse den 1. september 2017. Konstitutionsforløbet har en varighed på fire måneder og kan gennemføres ved en af nedennævnte retter: Retten i Aalborg Retten i Viborg Retten i Kolding Retten i Odense Retten i Hillerød Retten på Frederiksberg Københavns Byret Som konstitueret byretsdommer leder du retten på egen hånd og behandler selvstændigt sagerne. Du kan læse mere om stillingerne her. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede
Konstitueret dommer ved Retten i Viborg
Danmarks Domstole
Midtjylland
7stillinger som konstitueret dommer iuddannelsesøjemed ved byretterne er ledige til besættelse den 1. september2017. Konstitutionsforløbethar en varighed på fire måneder og kan gennemføres ved en af nedennævnteretter: Retten i Aalborg Retteni Viborg Retteni Kolding Retteni Odense Retteni Hillerød Rettenpå Frederiksberg KøbenhavnsByret Somkonstitueret byretsdommer leder du retten på egen hånd og behandlerselvstændigt sagerne. Du kan læse mere om stillingerne her. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen ertjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligttillæg. Den samlede løn udgør
Konstitueret dommer ved Københavns Byret
Danmarks Domstole
Storkøbenhavn
7stillinger som konstitueret dommer iuddannelsesøjemed ved byretterne er ledige til besættelse den 1. september2017. Konstitutionsforløbethar en varighed på fire måneder og kan gennemføres ved en af nedennævnteretter: Retten i Aalborg Retteni Viborg Retteni Kolding Retteni Odense Retteni Hillerød Rettenpå Frederiksberg KøbenhavnsByret Somkonstitueret byretsdommer leder du retten på egen hånd og behandlerselvstændigt sagerne. Du kan læse mere om stillingerne her. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen ertjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligttillæg. Den samlede løn udgør
Konstitueret dommer ved Retten på Frederiksberg
Danmarks Domstole
Storkøbenhavn
7stillinger som konstitueret dommer iuddannelsesøjemed ved byretterne er ledige til besættelse den 1. september2017. Konstitutionsforløbethar en varighed på fire måneder og kan gennemføres ved en af nedennævnteretter: Retten i Aalborg Retteni Viborg Retteni Kolding Retteni Odense Retteni Hillerød Rettenpå Frederiksberg KøbenhavnsByret Somkonstitueret byretsdommer leder du retten på egen hånd og behandlerselvstændigt sagerne. Du kan læse mere om stillingerne her. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen ertjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et ikke-pensionsgivende personligttillæg. Den samlede løn udgør
Stærk HR-fuldmægtig til Udlændinge- og Integrationsministeriets Koncern HR
Departementet
Storkøbenhavn
Stærk HR-fuldmægtig til Udlændinge- og Integrationsministeriets Koncern HR Udlændinge- og Integrationsministeriet søger fuldmægtig til Koncern HR Om stillingen Som fuldmægtig i Koncern HR vil du få et stort indblik i alle aspekter, der knytter sig til en koncernfælles HR-afdeling. Du vil stifte bekendtskab med de mangeartede opgaver og servicering af både chefer og medarbejdere. Dine arbejdsopgaver vil omfeks.: rekruttering, bl.a. stillingsopslag, ansættelsessamtaler, lønforhandling og udarbejdelse af kontrakter personaleadministration, bl.a. barsel, arbejdstid, rokering, løntillæg mv. ad hoc opgaver omkring diverse personaleadministrative- og juridiske problemstillinger, herunder udarbejdelse af notater kursusadministration, bl.a. via CAMPUS
Chefjurist til juridisk rådgivning af projekt- og byggeledere
Center for Ejendomme
Storkøbenhavn
Vil du stå for opbygning af den juridiske rådgivning i Region Hovedstadens centrale bygherreenhed? Vil du være med til at opbygge Center for Ejendomme, der samler og nytænker regionens bygherrerolle? Så har du muligheden nu. Vi søger en faglig dygtig, målrettet og nærværende chefjurist, der med sikker hånd kan forestå og udvikle den juridiske rådgivning til Region Hovedstadens projekt- og byggeledere. Udvikling og varetagelse af juridisk rådgivning Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende rådgiverjob, hvor du vil skulle forestå og udvikle den juridiske rådgivning til projekt- og byggeledere. Projekt- og byggelederne varetager bygge- og anlægsopgaver på Region Hovedstadens hospitaler, centre og virksomheder fra ideudvikling og projektering
Ret&Råd Haderslev søger Advokat
Ret&Råd Advokaterne Gram & Witt I/S
Syd- og Sønderjylland
Eller 3.års advokatfuldmægtig Vi forestiller os, at du har lyst og evne til at rykke både dig og dine omgivelser såvel fagligt som forretningsmæssigt, hvorfor: - Du har et fagligt godt fundament, gerne med interesse for tyske retsforhold - Du har partnerpotentiale - Du er selvstændig, modig og akkvisitiv - Du er i stand til at "networke" Vi kan tilbyde dig: - En dynamisk og rummelig medarbejdergruppe med flere specialer og aldersfordeling fra 30 til 65 år - Stor erfaring indenfor Erhvervsret, Entreprise, Udbudsret, Boligret, Familieret, Skifteret og inkasso, Forvaltningsret samt Procedure. - Daglig sparring mellem kolleger, herunder Ret Råd netværket. - En direkte kundekontakt i et uhøjtideligt miljø, hvor vi er vant til at rådgive i direkte
Funktionschef (skiftechef) ved Retten i Aarhus
Danmarks Domstole
Østjylland
Vi søger en funktionschef til Specialretsafdelingen med fagligt ansvar forskiftesager (skiftechef). Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2017 ellerefter nærmere aftale. Specialretsafdelingen etableres i 2017ved sammenlægning af Skifteretten og Fogedretten. Afdelingens øverste ledelsebliver to sideordnede funktionschefer. Den ene funktionschef har det fagligeansvar for fogedret, og den anden funktionschef har det faglige ansvar forskifteret. Funktionscheferne fungerer endvidere som stedfortrædere for hinandenog indgår begge i rettens samlede ledelse. Specialretsafdelingen kommer til atbestå af ca. 6 jurister og ca. 16 kontorfunktionærer. Afdelingen har til husecentralt i Aarhus i Kannikegade 16, 8000 Aarhus C., hvor også rettenskassefunktion findes.
Statsforvaltningen søger jurist til det familieretlige kontor i Ringkøbing
Statsforvaltningen
Vestjylland
Statsforvaltningen søger juridisk fuldmægtig til det familieretlige kontor i Afdeling Ringkøbing Brænder du for at gøre en positiv forskel og at arbejde med sager om bl.a. forældremyndighed, bopæl og samvær? Er du en dygtig ogstruktureret jurist, der føler stolthed ved at løse dine sager kompetent? Så er du måske vores nye kollega i Statsforvaltningen, AfdelingRingkøbing. En stilling som juridisk fuldmægtig i Statsforvaltningen, Afdeling Ringkøbing er ledig til besættelse snarest muligt. Der er tale om en fuldtidsstilling. Arbejdsopgaver Det familieretlige kontor i Afdeling Ringkøbing behandler sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Arbejdet i kontoret er præget af, at møder og telefonsamtaler foregår med personer i krise, hvorfor det
Specialkonsulent eller chefkonsulent til Ankestyrelsen
Ankestyrelsen
Nordjylland
Ankestyrelsen søger en specialkonsulent eller chefkonsulent til Børn og Familie 4 i Aalborg. Om kontoret Børn- og Familie 4 behandler klager over kommunale afgørelser fra hele landet om særlig støtte til børn og unge. Vi behandler desuden klager over børn og ungeudvalgenes afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger overfor børn og unge i de nordjyske og midtjyske kommuner. Vi behandler også "egen drift"-sager fra de samme kommuner, hvor der rejses bekymring for et barn eller en ung. Endelig behandler vi klager over afslag på fertilitetsbehandling fra hele landet. Kontoret har et team af rettergangsfuldmægtige, som møder i byretten i retssager om tvangsmæssige foranstaltninger. Derudover har kontoret vejledningsopgaver som telefonvagt, Hotline,
Dommer ved Retten i Lyngby
Danmarks Domstole
Storkøbenhavn
En stilling som dommer ved Retten i Lyngby er ledig til besættelse snarest muligt. På www.domstol.dk kan du læse om Danmarks Domstolesværdigrundlag, målsætninger og politikker. Du kan læse mere om retten påhjemmesiden www.domstol.dk/lyngby Lønog ansættelsesvilkår Ansættelse sker som tjenestemand ilønramme 38. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt tillæg. Densamlede løn i stillingen udgør for tiden 66.743,59kr. pr. måned (1. april 2017 niveau). Pensionsbidraget af det personlige,stillingsmæssige tillæg udgør 17,1 %, hvoraf en tredjedel regnes somegetbidrag. Ansøgning Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under Job i Danmarks Domstole. Du skal vedhæfte curriculum vitae,indscannet eksamensbevis, landsretsudtalelse og eventuelt
Senior Legal Counsel Compliance & Corporate Governance
A.P. Møller - Mærsk A/S (Maersk Drilling)
Storkøbenhavn
If you would like to contribute to the instrumental aim of maintaining the existing and developing new Maersk Oil policies and procedures for the general operation of the Compliance Program, then this could be the right role for you. Join the Maersk Oil Compliance and Corporate Governance team and help us in our ongoing endeavor to prevent illegal, unethical, or improper conduct. We Offer This position will offer you a steep learning curve and both personal and professional development. Maersk Oil prioritizes the continuous development of our colleagues, therefore you will be offered continuous relevant internal and external training. For the right candidate the position offers good opportunities for a future career in Maersk Oil. You will get
Senior Manager, Government and Public Affairs
LEGO SYSTEM A/S
Syd- og Sønderjylland
Would you like to take on a key role in protecting our intellectual property and ensuring fair competition? This is an awesome opportunity to contribute to developing and executing the strategy on a topic with a global scope and significant strategic impact. Drive strategy and facilitate engagement Your primary goal is to develop a market strategy which ensures engagement with stakeholders - from customers and retailers to authorities and politicians - to communicate our request for fair competition. This includes highlighting the importance of strong IP protection and a level regulatory playing field play in fostering industry growth and success. Working to ensure internal understanding, engagement and commitment to the issue as well as tailoring
ENGAGERET JURIST
Institut for Menneskerettigheder
Storkøbenhavn
Du kommer til at arbejde med instituttets indsats på handicapområdet. Vi har til opgave at fremme og overvåge gennemførelsen af FNs Handicapkonvention i Danmark. Du skal være med til at udarbejde tværfaglige analyser af Danmarks menneskeretlige forpligtelser og deres gennemførelse i praksis. Analyserne danner grundlag for instituttets høringssvar til Folketinget om ny lovgivning, større temaudgivelser om bestemte retsområder, formidling og rådgivning om menneskeretten samt rapportering til internationale organer i europæisk- og FN-regi. Du vil skulle arbejde med alle opgaverne i handicapteamet, men særligt beskæftige dig med udarbejdelsen af høringssvar og bidrage til juridiske analyser af de konkrete områder, vi arbejder med. Du vil blive ansat
Jurist til arbejdsmiljø, informationssikkerhed og udbud
Beredskabsstyrelsen
Storkøbenhavn
Motiveres du af at håndtere og følge op på komplekse arbejdsmiljøsager, og vil du være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i Beredskabsstyrelsen? - og kan du samtidig rumme arbejdsopgaver inden for informationssikkerhed, sirenevarsel og udbud? Så er du måske vores nye kollega? Dine arbejdsopgaver Beredskabsstyrelsens kontor "Sikkerhed og Drift" varetager en bred vifte af opgaver indenfor områderne: Arbejdsmiljø, bygge-/anlægsvirksomhed, informationssikkerhed, intern service, it, central journal, sirenevarsling og udbud. Du vil primært få ansvar for: • Sagsbehandling inden for arbejdsmiljø-, persondata- og udbudsområdet, herunder udarbejdelse af notater, nyhedsbreve mv. • Rådgivning af organisationens løbende projekter • Samarbejde
Jurister til sagsbehandling og rådgivning indenfor arbejdsmiljøområdet
Arbejdstilsynet
Storkøbenhavn
Interesserer du dig for juridisk sagsbehandling og rådgivning på et komplekst område? Har du lyst til at samarbejde tæt med andre faggrupper og jurister? Vil du medvirke til et godt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser? Så har du mulighed for et spændende arbejde i Arbejdstilsynets Tilsynscenter Øst. Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vores mål er at fremme et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber de gode rammer for deres medarbejdere, der skal til for at undgå at mennesker nedslides, kommer til skade eller får stress. Det er en gevinst for både medarbejdere, virksomheden og
Skarp jurist til en kommune, der tør gå nye veje
Hørsholm Kommune
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Har du lyst til et spændende job i vores juridiske team, somyder rådgivning til kommunens 9 centre, og som arbejder tæt sammen medkommunalbestyrelse, borgmester og direktion? Så læs videre ? Hvad skal du lave? Du får en fast stilling som jurist i Center for Politik, Udvikling og Borgerservice i en uformel organisation,hvor dine primære opgaver vil ligge inden for: Støttet byggeri, herunder tilsyn med de almeneboligorganisationer Den sociale lovgivning Gennemførelse af valg Hvem er du? Du har en juridisk kandidateksamen og formentlig et par årserhvervserfaring. Du har muligvis erfaring fra den almene boligsektor, men deter ikke et krav. Du begår dig på mange forskellige niveauer i organisationen,og du brænder for at yde rådgivning. Du motiveres
Center for bolig søger AC?ere
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Storkøbenhavn
De to af stillingerne er indenfor det almene boligområde og en af stillingerne er indenfor byfornyelses- og lejelovsområdet. Center for bolig står for regulering og udvikling af den almene boligsektor. Den almene boligsektor udgør godt 20 pct. af boligmarkedet og danner rammen om en million menneskers hverdag. Den almene boligsektor skal sikre boliger til personer, som har vanskeligt ved selv at skaffe sig en bolig. Vi er optaget af en moderne regulering af sektoren og en fortsat effektivisering af den almene boligsektor. Samtidig arbejder vi for almene boliger af høj kvalitet, udvikling af Center for bolig har endvidere ansvaret for udvikling og regulering af området for byfornyelse og udvikling af byer på nationalt plan og skal derigennem
Jurist / sagsbehandler
LLO Randers/Djursland
Østjylland
LLO Randers/ Djursland søger aflønnet sagsbehandler/ jurist til hjælp til varetagelse af afdelingens sagsbehandling. Jobbet kan søges af jurister, som er ledige, er fleksjobber eller efterlønner, der vil yde en indsats i en lejerorganisation. Aflønning aftales med afdelingens formand Henrik Søgaard. Ansøgere med interesse for eller kendskab til lejeret og som brænder for at bistå lejere i deres tvister med udlejer foretrækkes. Vi giver vores medlemmer råd og vejledning om deres lejeboliger. Vi hjælper med at indgå forlig, hvis der opstår konflikter med udlejeren, herunder at føre vores medlemmers sager ved huslejenævn eller beboerklagenævn. Der vil være rig mulighed for at få et indgribende indblik i lejeretten, herunder udvikle dine skriftlige
EXPERIENCED HUMAN RIGHTS ADVISER
Institut for Menneskerettigheder
Storkøbenhavn
The Danish Institute for Human Rights plays an important role in enhancing the recognition and roles of national human rights institutions (NHRIs) around the world. We strengthen the NHRIs to comply with the UN Paris Principles and to carry out their mandates through human rights expertise and organizational capacity development. You will contribute to this overall work in capacity development of NHRIs. You will also collaborate directly with NHRIs in capacity development projects as well as develop methods and tools to support this work. You will be part of a team of dedicated colleagues from different academic, professional and geographic background. Your professional skills- in human rights, NHRIs, strategy and capacity development - will
Få en afgørende rolle for retssikkerheden og tilliden til skattesystemet
Skatteankestyrelsen
Storkøbenhavn
Mere end 250 jurister samarbejder i Sk Vi behandler landets mest komplicerede sk Derfor vil vi være Danmarks bedste klagemyndighed. Lige nu søger vi jurist til vores kontor for Generel Jura. Jurist til Generel Jura General Jura arbejder med mange forskellige opgaver af generel juridisk karakter, og består af et stærkt fagligt team, der yder bistand på tværs af hele Sk Som jurist hos os vil du ofte møde nye problemstillinger, og der er derfor gode muligheder for både at udvikle din juridiske metode og dine personlige kompetencer. Opgaverne har både bredde og dybde, og de omf lovforslag • Understøttelse af den indledende sagsvisitering. Vi samarbejder med begge faglige afdelinger samt stabsafdelingen, så du vil derfor få stor berøringsflade
Jurist til Vandplanlægning i Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Storkøbenhavn
En stilling som jurist med politisk forståelse og gode samarbejdsevner til Vandplanlægning (fuldmægtig eller konsulent) I Miljøstyrelsen er en stilling som jurist i enheden Vandplanlægning ledig til besættelse snarest muligt. Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Opgaver og organisering Miljøstyrelsen Vandplanlægning har ansvaret for at gennemføre EUs vandrammedirektiv, som skal skabe god miljøtilstand i vores søer, vandløb, kystvande og grundvand. Enhedens opgave er at sikre, at det sker på et solidt fagligt grundlag,
Juridisk specialkonsulent med erfaring med EU-direktiver
Miljøstyrelsen
Storkøbenhavn
Har du stor interesse for at arbejde i det politiske maskinrum og være med til at sætte retning og rammer for en rig natur. Har du stærke juridiske kompetencer og erfaring med fortolkning af EU-direktiver? Har du lyst til at arbejde med de juridiske og administrative aspekter af EUs naturdirektiver, Natura2000? Og har du en stærk forvaltningsmæssig profil og trives du med puls og tempo i et team, der arbejder med Natura 2000-opgaver? Så har dette job som specialkonsulent sikkert din interesse. Opgaver og organisering Enheden Naturbeskyttelse i en af Miljøstyrelsens afdelinger i København søger en skarp jurist til at indgå i teamet, der primært arbejder med Natura 2000-opgaver, med særlig fokus på ministerbetjening og fortolkning og gennemførsel
dygtig jurist med interesse i energijura
Energitilsynet
Storkøbenhavn
Energitilsynet søger en dygtig jurist medinteresse i energijura Kunne du tænke dig at blive en del af vores team, der fører tilsyn med el- og gasvirksomheder? Ønsker du en stilling med dynamik, opgaver der kræver høj faglighed, forvaltningsret og mulighed for fordybelse i energijura? Vil du være med til at udvikle rammerne for el- og gasvirksomhederne? Så skal dusøge stillingen som jurist i Sekretariatet for Energitilsynets center forDetail og Distribution. Der vil væremulighed for at få tilrettelagt et udviklingsforløb, som udfordrer og udviklerdig og indebærer tæt kontakt til virksomheder, interesseorganisationer og politikformulerendemyndigheder. Energitilsynet arbejder forvelfungerende markeder inden for el, gas og fjernvarme. Store dele
Advokatkonstitution i Østre Landsret
Danmarks Domstole
Storkøbenhavn
Enstilling som konstitueret landsdommer i ØstreLandsret (advokatkonstitution) er ledig til besættelse den 1. august 2017. Advokatkonstitutionenkan alene besættes med advokater og er af 3 måneders varighed. Der henvises tilretsplejelovens § 44 c. Retningslinjer for advokatkonstitutioner i landsretternekan ses på www.domstol.dk under "Job i Danmarks Domstole". Lønog ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingen er midlertidig og sker påoverenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand. Stillingen er placeret i lønramme 38.Til stillingen er endvidere knyttet etikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede løn udgør for tiden66.428,30 kr. pr. måned. Tiloverenskomstans Derkan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne
Advokatkonstitution i Vestre Landsret
Danmarks Domstole
Midtjylland
Enstilling som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (advokatkonstitution) er ledig tilbesættelse den 1. august 2017. Advokatkonstitutionenkan alene besættes med advokater og er af 3 måneders varighed. Der henvises tilretsplejelovens § 44 c. Retningslinjer for advokatkonstitutioner i landsretternekan ses på www.domstol.dk under "Job i Danmarks Domstole". Lønog ansættelsesvilkår Ansættelsei stillingen er midlertidig og sker påoverenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand. Stillingen er placeret i lønramme 38.Til stillingen er endvidere knyttet etikke-pensionsgivende personligt tillæg. Den samlede løn udgør for tiden66.428,30 kr. pr. måned. Tiloverenskomstans Derkan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne
Skatteministeriet søger erfaren EU-jurist til internationalt kontor
Skatteministeriet
Storkøbenhavn
Som fagligt ledende EU-jurist i Sk Du vil komme tæt på den politiske dagsorden samt arbejde i et uhøjtideligt og inspirerende miljø. I Sk Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Sk Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format. Om stillingen Kontor for International Koordinering er et nyoprettet kontor, som koordinerer ministeriets internationale arbejde med henblik på at sikre størst mulig gennemslagskraft. Sk Der er et øget internationalt samarbejde, især om bekæmpelse af sk I den forbindelse skal Sk Konkret vil du være faglig koordinator for et lille team, der rådgiver de øvrige kontorer i Departementet i EU-retlige problemstillinger, herunder særligt de tungeste
Dygtig jurist til Fødevarestyrelsen, Glostrup
Fødevarestyrelsen
Storkøbenhavn
Har du lyst til at blive fagligt udfordret i en ambitiøs, forretningsorienteret styrelse, som under stor mediemæssig bevågenhed arbejder for at sikre dyrevelfærd og høj fødevaresikkerhed? Og vil du gøre en forskel og være med til at sikre en god fødevarekontrol? Så er du måske vores nye jurist i Kontrolstyring. Vi tilbyder En varieret og udfordrende arbejdsdag i et tværfagligt miljø med en uformel atmosfære og engagerede kollegaer. Vi har en høj faglig standard, hvor sparring på tværs af fagområder er en naturlig del af hverdagen. Vi tilbyder løbende kompetenceudvikling og opdatering inden for styrelsens faglige områder. Fødevarestyrelsen er organiseret som en enhedsorganisation, og du vil få en bred kontaktflade i hele organisationen. Om os
RUC søger dygtig jurist/fuldmægtig
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Roskilde Universitet søger en juridisk fuldmægtig (cand.jur.) til sin juridiske enhed "RUC Koncernjura", der indgår i Rektorsekretariatet/RUCs Administration. Vi leder efter en dygtig og selvstændig jurist til fortrinsvis at forestå legalitetskontrol og rådgivning i forbindelse med universitetets indgåelse af forskningskontrakter med omverdenen samt til varetagelse af opgaver i forbindelse med valg til RUCs kollegiale organer. Hertil vil komme opgaver i relation til enhedens øvrige opgavevaretagelse. RUC Koncernjura er en lille enhed pt. bestående af en chefjurist og af en fuldmægtig (den opslåede stilling). Den juridiske fuldmægtig refererer fagligt til chefjuristen. Enheden varetager RUCs generelle legalitetskontrolfunktion og håndterer juridiske
Jurister til National Efterforskningsafdeling
Politiområdet, Ejby
Storkøbenhavn
Glostrup, Rigspolitiet, Politiområdet Rigspolitiet søger jurister til 3 centre under National Efterforskningsafdeling (NEA). Som jurist får du en central rolle i forhold til at understøtte det respektive centers arbejdsområde. Dit job er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, faglige udfordringer og en omskiftelig hverdag, hvor opgaver med kort varsel kræver din bistand. Du bidrager til den politifaglige indsats, som dine kolleger varetager, og får mulighed for at få stor indsigt i politiets efterforskningsarbejde. Du får mange forskelligartede opgaver om operative og faglige problemstillinger inden for dit centers arbejdsområde, men generelt er dine arbejdsopgaver - uanset hvilket center du arbejder i - koncentreret
Jurist med lyst til sagsbehandling og tværgående opgaver
Beskæftigelsesministeriets departement
Storkøbenhavn
Har du lyst til at blive ekspert i behandling af vores erstatningssager, og kan du samtidig skubbe forskellige projekter igennem? Så har vi en spændende stilling som jurist i Center for Arbejdsskader i Grønland. Vi arbejder for at træffe korrekte afgørelser i arbejdsskadesager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en del af ATP, hvor vi arbejder for et moderne og tillidsvækkende arbejdsskadesystem som forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked. Ved at træffe en uafhængig og korrekt afgørelse, når mennesker rammes af en arbejdsskade, bidrager vi til, at de hurtigst muligt kommer videre i livet. Hvert år træffer vi mere end 100.000 afgørelser, og vi ved, at hver eneste afgørelse har stor betydning for det menneske, som er kommet til skade.
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, søger erfaren jurist til nyoprettet klageinstans mod mobning
Dansk Center for Undervisningsmiljø
Østjylland
Er du optaget af børn og unges rettigheder? Har du relevant erhvervserfaring? Og har du mod på at løbe en ny klageinstans mod mobning i gang hos DCUM? Så har vi jobbet til dig. DCUM er ved at forberede og etablere en klageinstans mod mobning for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Klageinstansen skal være funktionsklar pr. 1.8.2017. Som jurist i klageinstansen skal du i samarbejde med ledelse, fagkonsulenter og kommunikation være med til at udarbejde konkrete modeller for operationaliseringen af klageinstansen, herunder en tilsynsfunktion. Du skal bidrage til udarbejdelse af vejledninger og tilsynsmanual, beskrivelser af sagsgange og på sigt være tovholder på drift, og udvikling af klageinstansen. Du skal bringe din juridiske viden
Erfarne IT udbudsjurister
Civile stillinger
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vil du være med til at gøre en forskel når Forsvaret skal anskaffe materiel og tjenesteydelser, herunder særligt i forholdt til IT? Hvis ja, så er du måske vores nye kollega i Juridisk Afdeling, der anskaffer alt fra nye kampfly, over uniformer til pansrede mandskabsvogne og IT- systemer. Vi er en afdeling, som er under en kraftig ekspansion, og vi søger derfor et antal erfarne fuldmægtige, special- og chefkonsulenter til afdelingens IT udbudsgruppe i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup. Om os Juridisk Afdeling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for at yde juridisk rådgivning, når der skal foretages større anskaffelser til Forsvaret, herunder Flyvevåbnet, Søværnet, Hæren eller Specialstyrkerne.
Juridisk specialkonsulent til Strålebeskyttelse
Statens Institut for Strålebeskyttelse
Storkøbenhavn
Hardu lyst til at arbejde med juridiske og andre forvaltningsmæssige opgaver indenfor Strålebeskyttelse? Så er du måske vores nye kollega. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)er dansk myndighed på strålebeskyttelsesområdet. Området omf Opgaveløsningen sker i et tæt internationaltsamarbejde med vore søstermyndigheder og internationale organisationer. Brug af stråling er en forudsætning forhovedparten af de millioner af undersøgelser inden for medicinskbilleddiagnostik og for en stor del af den kræftbehandling, der årligtgennemføres i Danmark. Brug af stråling er ligeledes essentielt forkvalitetskontrol og drift af centrale danske infrastrukturelementer sombygninger, broer, veje, og energidistribution samt for produkt- og fødevarekontrol.Endelig
Compliance Specialist (Anti-Corruption and Human Rights)
FLSMIDTH & CO. A/S
Storkøbenhavn
FLSmidth is looking for a Compliance Specialist for the Group Compliance Department, which is responsible for anti-corruption, export control and competition law. Youll be part of a small but dedicated team of three people and youll have extensive contact with colleagues from all over the world. Look no further than this opportunity if you are looking for an exciting position in an international company with major aspirations in the field of compliance. This is a job for you, if you seek to have high ambitions; like complex challenges and thrive in an international work environment. Detailed Description Responsibilities As Compliance Specialist you will report to the Group Compliance Manager. The department also includes an Export Control
Fuldmægtige søges til Udlændingenævnets sekretariat
Udlændingenævnet
Storkøbenhavn
Udlændinge- og Integrationsministeriet søgerfuldmægtige til Udlændingenævnets sekretariat. Om stillingen Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialtdomstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager påudlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring,tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning og visum truffetaf Udlændingestyrelsen i 1. instans, samt klager vedrørende blandt andetafgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse,studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekrutteringog Integration i 1. instans. Udlændingenævnets Sekretariat er organisatoriskplaceret som et kontor i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement,men

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra jurajobbet.dk

Job som Jurist samlet et sted
Ønsker du job som Jurist? Så er du kommet til det rette site. På jurajobbet.dk, er vi specialiserede i Jurist job.
1 klik og du har overblikket over alle Juridisk fuldmægtig job
Ønsker du arbejde som Juridisk fuldmægtig? Så er du kommet til det rette sted. På jurajobbet.dk, er vi eksperter i Juridisk fuldmægtig job.
Job som Juridisk sagsbehandler samlet et sted
Søger du arbejde som Juridisk sagsbehandler? Så er du kommet til det rette site. På jurajobbet.dk, er vi specialiserede i Juridisk sagsbehandler job.
Søger du arbejde som Dommer?
Søger du job som Dommer? Så er du kommet til det rette sted. På jurajobbet.dk, er vi specialister i Dommer job.

Ofir banner